Nowoczesna architektura aplikacji web opartych o SpringBoot- Microservices, REST, noSQL

Warsztat ekspercki to coś więcej niż szkolenie. To praca w kontekście konkretnych problemów.

Kod: arch-ms-workshop-modern-SpringBoot
Kategoria: Warsztaty eksperckie Microservices
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 4 dni
Grupa docelowa: developerzy
architekci
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Szkolenie przeznaczone dla projektantów i architektów, którzy chcą odnaleźć się w świecie nowych technologii tworzenia lekkich a zarazem ultra wydajnych i skalowalnych aplikacji webowych.

Wyróżniki warsztatu

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Nowoczesne architektury (CqRS - wspierająca DDD)
 • Integracja technologii i całościowe podejście
 • Dobór klasy rozwiązania do klasy problemu

Program Warsztatu eksperckiego

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. REST
  1. Dobrze zrozumieć ważne aspekty http
  2. Filozofia REST API
   1. Standardy
   2. Najlepsze praktyki - dobór do kontekstu
  3. Poprawna interpretacja SOA
   1. Model kanoniczny a domenowy
  4. Cel: dobrze zaprojektowany rest pokrywa jednocześnie zarówno aplikację webową jak i technologie mobilne
 2. Microservices i architektura CqRS
  1. Założenia
   1. Projektowanie z myślą o awariach
   2. Podejście ewolucyjne
   3. Decentralizacja zarządzania danymi
   4. Endpoint a Pipe
  2. Strategie refaktoryzacji systemów monolitycznych
  3. Jak określić granicę serwisów
   1. Podejście Bounded Context z DDD
   2. Antywzorzece: Nanoservice
  4. Testowanie akceptacyjne serwisów
 3. Architektura systemu
  1. Integracja serwisów
  2. Command-query Responsibility Segregation
   1. Stos write - model domenowy
    1. Building Blocks DDD
    2. Testowanie jednostkowe logiki domenowej
    3. Event Sourcing
   2. Stos read - denormalizacja w celu optymalizacji odczytów
 4. Bezpieczeństwo
  1. SSO
  2. Ataki i zabezpieczenia przed nimi
   1. XSS, XML External Entity, XML Entity Expansion i Session Fixation
 5. Skalowalne systemy rozproszone
  1. Zdarzenia domenowe
  2. Orkiestracja zdarzeń, model Sagi
  3. Kolejki
   1. Wybór rozwiązania
   2. Optymalizacja
   3. Wzorce
    1. Event Broker
    2. Event Bus
  4. Podejście do Eventual Consistency
 6. Architektura aplikacji klienckicj opartych o Angular.js
  1. 2 style
   1. Single Page Apps (z odmianami MV* - MVP, MVVM itd.),
   2. ROCA style (Resource Oriented Client Architecture)
  2. Angular.js
   1. Wprowadzenie do developmentu aplikacji webowych
  3. Wyprostowanie błędów w programowaniu w JS
  4. Testy, zarządzanie zależnościami
 7. noSQL
  1. Kiedy warto i do czego
  2. MongoDB
  3. CAP theorem w praktyce
  4. Projektowanie modeli pod kątem odczytu
 8. SpringBoot w architekturze Microservice i REST API
  1. Jedna technologia, która pokrywa całość developmentu
  2. Monitoring i zarządzaniem aplikacją
  3. Profile na różne środowiska
  4. Deployment
 9. Continuous Integration i Continuous Deployment
  1. Umożliwianie CD ze strony architektury i kodu
  2. Narzędzia


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twój Warsztat.

Materiały związane z warsztatem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o warsztat

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń