Craftsmanship, wzorce i architektura dla programistów iOS

Kod: ios-Craft
Kategoria: iOS
Forma: 60% wykłady / 40% warsztaty
Czas trwania: 2
Grupa docelowa: developerzy

Szkolenie przeznaczone dla programistów i projektantów pragnących poszerzyć swe kompetencje w zakresie profesjonalnych technik zwiększających jakość kodu i projektu.

Zdobyta wiedza przekłada się w praktyczny sposób na produktywność mierzoną w szerszej perspektywie czasu.

Profesjonalista w naszym ujęciu:

 • doskonale włada technikami developerskimi i stylami architektonicznymi,
 • dobiera właściwe narzędzie do klasy problemu
 • dostarcza kod wysokiej jakości.
Szkolenie stanowi syntezę kluczowych elementów klasycznej i nowoczesnej inżynierii oprogramowania. Daje ogólny pogląd na praktyczne aspekty wykorzystania omawianych technik w projektach.

Omawiane zagadnienia leżą u podstaw nowoczesnych frameworków i technologii – co zwiększa poziom ich zrozumienia i pozwala na świadome korzystanie.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Osadzenie technik w architekturze aplikacji i systemu
 • Całość w kontekście testowania automatycznego
 • Realne przykłady

Program Szkolenia

Pobierz program w formacie PDF
 1. Techniki Object Oriented
  1. Pułapki dziedziczenia
   1. Zamknięcie kodu na rozbudowę
   2. Zastępowania dziedziczenia kompozycją – praktyczne zalety zmiany podejścia
     Dziedziczenie nie nadaje się do modelowania ról Liskov Substitution Principle
  2. Efektywne wykorzystanie Object Oriented
   1. SOLID
     Single Responsibility Principle (SRP) Open/Closed Principle (OCP) Liskov Substitution Principle (LSP) Dependency Inversion Principle (DIP) Interface Segregation Principle (ISP).
   2. Praktyczne wykorzystanie SOLID
     Strategia Programowanie zorientowane na protokoły
 2. Clean Code
  1. Zasady czystego kodu
   1. Nazewnictwo
   2. Przypisywanie odpowiedzialności
   3. Obsługa błędów
   4. Typowe błędy
   5. Zarządzanie widocznością
   6. Ukrywanie niewiedzy
   7. Powtórzenia są złe o ile nie są dobre
  2. Wykrywanie Code Smells
 3. Wybrane Wzorce projektowe do codziennego wykorzystania
  1. Strategy
  2. Adapter
  3. Facade
  4. Observer
  5. Memento
 4. Wzorce architektury aplikacyjnej
  1. Przegląd architektur aplikacji mobilnych
   1. MVC
   2. MVVM
   3. VIPER
  2. Budowanie modeli
   1. Jednokierunkowy przepływ danych
   2. Niemodyfikowalne struktury danych

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń