Cache - strategie i narzędzia

Kod: Arch-Tools-Cache
Kategoria: Narzędzia
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2
Grupa docelowa: developerzy
architekci

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane mechanizmy zwiększania wydajności systemów poprzez wykorzystanie rozwiązań Cache.

Szkolenie zapewnia zarówno solidne podstawy teoretyczne jak i przykłady praktycznych problemów i ich rozwiązań.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Solidne podstawy teoretyczne
 • Przegląd najlepszych rozwiązań
 • Praktyczne przypadki użycia

Program Szkolenia

Pobierz program w formacie PDF
 1. Wprowadzenie do technik i algorytmów cache'owania
  1. Cache hit vs cache miss
  2. Inwalidacja obiektów
  3. Czas życia obiektów
  4. Algorytmy
   1. LFU
   2. LRU
   3. LRU2
   4. ARC
   5. MRU
   6. FIFO
   7. Time based
 2. Dostępne rozproszone rozwiązania cache, analiza i porównanie możliwości
  1. Memcached
  2. Redis
  3. EHCache
  4. Infinispan
 3. Integracja aplikacji Java EE z rozproszonymi rozwiązaniami cache
  1. JSR 107, Jcache
  2. Deklaratywny cache
 4. Techniki analizy aplikacji z wykorzystaniem profilerów pamięci i czasu wykonania metod by określić zapotrzebowanie na cache danych
 5. Przypadki użycia cache, techniki optymalnego doboru wzorców cache na potrzeby wybranych scenariuszy,
  1. Cache dynamicznych stron HTML
  2. Cache wywołań EJB
  3. Cache obiektów/encji JPA
  4. Cache współdzielony
  5. Cache hybrydowe
 6. Optymalizacja wykorzystania cache
  1. Inwalidacja
  2. Wstępne wypełnianie cache („preloading”)
  3. Przepełnienie cache („offloading”)
  4. Trwałe obiekty w cache
 7. Techniki monitorowania i optymalizacji wykorzystania cache przez aplikacje
 8. Niezawodny cache; techniki budowania rozwiązań klasy HA z wykorzystaniem klastrów serwerów cache

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń